UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Podbudowa zasadnicza 0-31,5 mm granit-gnejs ze złoża Halsvik

Mieszanka kruszyw łamanych 0/31,5 oznaczonych jako Podbudowa Zasadnicza wg PN-S-06102 : 1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie" pochodzi ze złóż skały gnejsowej w kamieniołomach Halsvik.

Skład ziarnowy (oznaczenie wg PN-91 /B-06714/15

       

Sito kwadratowe [mm]

Podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

Wartość uzyskana

63,0

100

100

100,0

31,5

100

75 - 100

100,0

 

 

 

 

20,0

78 - 100

62 - 100

85,0

16,0

70 - 93

57 - 93

79,2

12,8

61 - 86

50 - 86

71,8

8,0

50 - 75

42 - 75

57,2

6,3

44 - 68

36 - 68

49,9

4,0

36 - 58

28 - 58

39,6

2,0

26 - 42

19 - 42

29,9

1,0

19 - 32

14 - 32

22,6

0,5

13 - 24

10 - 24

18,5

0,25

8 - 15

6 - 15

14,0

0,125

4 - 12

3 - 12

10,6

0,075

2 - 10

2 - 10

7,5

Plik z pełnym sprawozdaniem z badań kruszywa:

 Otwórz plik Podbudowa 0-31,5 Halsvik 2012

 Otwórz plik Podbudowa 0-31,5 Halsvik wg PN-EN 13242+A1:2010 na 2014 rok - Otwórz plik