UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Tłuczeń kolejowy

Dysponujemy tłuczniem kolejowym granitowym z kamieniołomu Glensanda w
Szkocji oraz gnejsowym z kamieniołomu Halsvik w Norwegii.

 

 

Certyfikat Zgodności CZ IK - 14/2011 dla tłucznia 31,5-50 mm z Glensandy. 

Otwórz plik C-E 31,5-50 pdf [512.78 kB] - Otwórz plik


Certyfikat CE wg EN 13450 dla tłucznia 31,5-50 mm z Glensandy, Szkocja wydanie 03.06.2009

Otwórz plik CE Mark EN 13450 22 07 2011 31,5-50 mm. pdf [59.07 kB] - Otwórz plik

Orzeczenie o Jakości kruszywa:

Grsnit WTWiO ILK3b-5100/01/07 N 31,50/50 I 1 Halsvik

Otwórz plik tłuczeń 31,5-50. pdf [437.93 kB] - Otwórz plik

Certyfikat CE wg EN 13450 dla tłucznia 31,5-50 mm z Halsvik, Norwegia wydanie  09.07.2009

Otwórz plik CE-EN 13450 31,5- 50 Railway Ballast. pdf [82.15 kB] - Otwórz plik