UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Grys granitowy 8-16 marki 50 PN-86/B-06712 Glensanda

Kruszywo łamane granitowe 8-16 pochodzące ze złoża Glensanda. Grys granitowy 8/16 Glensanda w zakresie przeprowadzonych badań spełnia wymagania normy: PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" jako grys 8/16 marki 50.

Plik z pełnym sprawozdaniem z badań kruszywa:

 

   Otwórz plik 8-16 GL  PN-EN 12620 - 2014 - Otwórz plik

   Otwórz plik 8-16 GL  PN-86/B-06712  - 2014 - Otwórz plik