UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Grys granitowy 16-32 marki 50 PN-86/B-06712 Glensanda

Kruszywo łamane granitowe 16-32 pochodzące ze złoża Glensanda. Grys granitowy 16/32 Glensanda w zakresie przeprowadzonych badań spełnia wymagania normy: PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" jako grys 16/32 marki 50.

Plik z pełnym sprawozdaniem z badań kruszywa:

 

 

  Otwórz plik 16-25 GL  PN-EN 12620 - 2014 rok  - Otwórz plik


  Otwórz plik 16-32_GL PN-86/B-06712 - 2014 rok - Otwórz plik