UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Piasek łamany 0-2 wg PN-EN-13043zgodne z WT-1:2010 ze złoża Halsvik

Kruszywo łamanye 0-2 WG PN-EN13043w zakresie badań zgodnych z WT -1:2010. Pochodzi ze złóż skały gnejsowej w kamieniołomach Halsvik.

Metoda przesiewania 

wg PN-EN 933-1

Sito kwadratowe [mm]

Przesiewanie na sucho
- pozostaje

Przesiewanie na sucho
- przechodzi

8,0

0,0

100,0

5,6

0,0

100,0

4,0

0,0

100,0

2,0

4,7

95,3

1,0

22,1

73,2

0,5

23,8

49,4

0,25

17,3

32,1

0,125

18

14,1

0,063

9,2

4,9

 

4,9

-

Plik z pełnym sprawozdaniem z badań kruszywa:

Otwórz plik 0-2mm HA.Drobne kruszywo łamane 2011

Otwórz plik 0-2mm HA .Drobne kruszywo łamane 2012