UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Dwa największe statki firmy YEOMAN w porcie Gdańsk

27.01.2009

Dwa największe statki firmy YEOMAN w porcie Gdańsk27 stycznia 2009 dwa największe samowyładowcze statki firmy YEOMAN obecne były w porcie Gdańsk. Od 5 stycznia br. statek mv YEOMAN BONTRUP przechodzi remont w Gdańskiej Stoczni Remontowej; będzie on trwać do 20 lutego 2009r. Drugi okręt mv YEOMAN BRIDGE wyładował 43.000 ton kruszywa dla YEOMAN POLAND Sp. z o.o. na Nabrzeżu Rudowym Basenu Górniczego. Załączone zdjęcie, zrobione z burty mv YEOMAN BONTRUP, przedstawia statek mv YEOMAN BRIDGE podczas wyjścia z portu po skończonym wyładunku.