UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Podbudowa Pomocnicza 0-63mm, skała granitowa ze złoża Glensanda

Mieszanka kruszyw łamanych 0/63 oznaczonych jako podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102 : 1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie" pochodzi ze złóż skały granitowej w kamieniołomach Glensanda.

Skład ziarnowy (oznaczenie wg PN-91 /B-06714/15):

Sito kwadratowe [mm]

Podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

Wartość uzyskana

63,0

100

100

100,0

31,5

100

75 - 100

86,2

20,0

78-100

62 - 100

67,3

16,0

70-93

57 - 93

59,0

12,8

61 - 86

50 - 86

50,4

8,0

50 - 75

42 - 75

43,7

6,3

44 - 68

36 - 68

36,5

4,0

36 - 58

28 - 58

29,0

2,0

26 - 42

19 - 42

19,80

1,0

19 - 32

14 - 32

14,7

0,5

13 - 24

10 - 24

10,9

0,25

8 - 15

6 - 15

8,2

0,125

4- 12

3 - 12

4,9

0,075

2- 10

2 - 10

3,5

       

Plik z pełnym sprawozdaniem z badań kruszywa:

Otwórz plik Podbudowa 0-63mm Glensanda.pdf [334.53 kB] - Otwórz plik

Otwórz plik Podbudowa 0-63mm GLENSANDA wg PN-EN 13242+A1:2010 na 2014 rok - Otwórz plik