UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

W dniu 29 maja maszyna TBM "Damroka" rozpoczęła oficjalnie drążenie tunelu.

08.06.2013

Tunel pod Martwą Wisłą jest częścią Trasy Słowackiego, która połączy port lotniczy w Rębiechowie ze wschodnią częścią gdańskiego portu. Tam spotka się z Trasą Sucharskiego, wraz z którą utworzy pierścień drogowy wokół śródmieścia Gdańska.

YEOMAN Poland został wybrany wyłącznym dostawcą granitowych kruszyw łamanych na potrzeby inwestycji. Ponad 2 letni proces budowy pochłonie około 200 tyś. ton granitu.
Kruszywo granitowe pochodzące ze szkockiego kamieniołomu GLENSANDA znalazło zastosowanie zarówno do mieszanek betonowych wylewanych bezpośrednio na placu budowy jak również przy okazji wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych tzw. TUBINGÓW. Elementy te są produkowane w zakładzie prefabrykacji P.B. Kokoszki S.A.

Budowa Tunelu pod Martwą Wisłą, to gigantyczne przedsięwzięcie - jedyne tego rodzaju w Polsce.
Dwu-tunelowy odcinek trasy o długości całkowitej 1,4 km będzie przebiegał pod Wisłą na głębokości w swym najniższym miejscu prawie 35 m
. Każdy z tuneli będzie miał po dwa pasy ruchu. Połączony zostanie z drugim tunelem za pomocą siedmiu mini tuneli będących drogami ewakuacyjnymi. Tunel wykonany zostanie metodą drążoną, za pomocą maszyny wiercącej TBM (Tunnel Boring Machine)

Budowa tunelowego odcinka wraz z już gotowymi trzema fragmentami Trasy Słowackiego pochłonie w sumie 1,420 mld zł z czego 1,154 mld zł pochodzić ma z Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Budowa formalnie rozpoczęła się pod koniec 2011 roku, jednak faktyczna realizacja nastąpiła dopiero w 1 kwartale 2012 r. Zakończenie inwestycji jest zaplanowane do końca 2014 roku.


tunel

( źródło: GIK Sp. z o.o.)

Gdańska „Damroka” to TBM typu mixshield, przystosowana do wiercenia mocno nawodnionych gruntów o średnicy tarczy 12,6 metrów czyli jeden z największych na świecie. TBM waży 2200 ton i ma 91 metrów długości. W Gdańsku wywierci 2 rury tunelu, w każdej z nich znajdą się po dwa pasy ruchu, a długość każdej z nich to 1076 metrów.
Przesuwając się do przodu, maszyna TBM układa za sobą pierścienie złożone z 7 elementów – 6 podstawowych i siódmego tzw „klina”. Każdy z elementów jest zbrojony, a masa każdego z sześciu podstawowych to około 17 ton. Średnia wydajność maszyny to 10 metrów dziennie.

Maszyna TBM została wykonana w miejscowości Schwanau w Niemczech w firmie Herrenknecht, jej koszt to kwota 82 mln PLN.

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją:

( źródło: GIK Sp. z o.o.)