UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

YEOMAN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie...

31.03.2015

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.04.2015 zmianie ulega adres rejestrowy siedziby Spółki, który jest jednocześnie adresem korespondencyjnym.

Nowy adres siedziby (rejestrowy):

Yeoman Poland Sp. z o.o.

ul. Powstańców Warszawy 19

81-718 Sopot

W związku z powyższym prosimy o dokonanie aktualizacji w Państwa bazach informacyjnych. Jednocześnie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów, faktur VAT, zamówień i umów z poprawnymi danymi Spółki. 

Pozostałe dane spółki jak numer KRS, NIP, REGON oraz numer rachunku bankowego pozostają bez zmian.