UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Grys 11-16 PN-EN 13043 zgodne z WT-1:2010 ze złoża Halsvik

Grys 11/16 PN-EN 13043 w zakresie badań zgodnych z WT-1:2010. Pochodzi ze złóż skały gnejsowej w kamieniołomach Halsvik.

Metoda badania 

wg PN-EN 933-1 

Sito kwadratowe [mm]

Pozostaje

Przechodzi

31,5

0,0

100,0

22,0

0,0

100,0

16,0

8,2

91,8

11,0

77,9

13,9

8,0

12,6

1,3

5,6

0,7

0,6

4,0

0,0

0,6

2,0

0,0

0,6

1,0

0,0

0,6

0,5

0,0

0,6

0,25

0,0

0,6

0,125

0,0

0,6

0,063

0,1

0,5

 

0,5

-

 

 

 
     
     

Plik z pełnym sprawozdaniem z badań kruszywa:

 Otwórz plik Grys11-16 mm Halsvik - Otwórz plik

 Otwórz plik Grys11-16 mm Halsvik 2012