UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Grys 16-22 PN-EN 13043 zgodne z WT-1:2010 ze złoża Glensanda

Grys 16/22 PN-EN 13043 w zakresie badań zgodnych z WT-1:2010. Pochodzi ze złóż skały granitowej w kamieniołomach Glensanda.

Metoda badania 

 wg PN-EN 933-1

Sito kwadratowe [mm]

Pozostaje

Przechodzi

31,5

0,0

100,0

22,0

13,9

86

16,0

81,3

5

11,0

4,7

0

8,0

0

0

5,6

0

0

4,0

0,0

0

2,0

0,0

0

1,0

0,0

0

0,5

0,0

0

0,25

0,0

0

0,125

0,0

0

0,063

0,0

0,1

 

0,1

-

 

 

 

Plik z pełnym sprawozdaniem z badań kruszywa:

 Otwórz plik Grys16-22 mm GL wg PN-EN 13043 na 2012 rok - Otwórz plik