UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

KONTAKT


Siedziba i Biuro Zarządu:

YEOMAN Poland Sp. z o.o.
ul. WIELOPOLE 7B
80-556  GDAŃSK

NIP       851-10-02-493 
REGON  810621519 
KRS      0000059829
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: PLN 94.400,-


Biuro handlowe w Trójmieście:

ul. WIELOPOLE 7B
80-556  GDAŃSK
tel.  +48 728 900 966
biuro@yeoman-poland.com.pl

UWAGA! Nowy numer telefonu do biura w Gdańsku.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA Lafarge Polska

telefon: 800-800-225