UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

KONTAKT


Siedziba i Biuro Zarządu:

YEOMAN Poland Sp. z o.o.
ul. WIELOPOLE 7B
80-556  GDAŃSK

NIP       851-10-02-493 
REGON  810621519 
KRS      0000059829
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: PLN 94.400,-


Biuro handlowe w Trójmieście:

ul. WIELOPOLE 7B
80-556  GDAŃSK
tel.  +48 728 900 966
biuro@yeoman-poland.com.pl

UWAGA! Nowy numer telefonu do biura w Gdańsku.

Biuro handlowe w Szczecinie:

Al. Zygmunta Chmielewskiego 12
70-012 Szczecin
tel.  091 813 76 00
fax   091 812 19 18
szczecin@yeoman-poland.com.pl